LydRum: Pressemeddelelse

From Sangilds Wiki
Jump to: navigation, search

Det 21. Århundrede er lydens århundrede, mener arrangørerne bag et to-dages offentligt seminar på Kunstakademiets Arkitektskole. Netop nu oplever vi en fornyet interesse for lyd, for arkitekturens akustiske aspekter, byens soundscapes, lydkunst og lyddesign på byens pladser og personlige lydspor i høretelefonerne. Samtidig er musikken, særligt den elektroniske, i stigende grad rum- og atmosfæreskabende. Seminaret LydRum sætter den auditive kultur på dagsordenen.

D. 9. Og 10. marts slår Kunstakademiets Arkitektskole i samarbejde med Institut for Kunst- og Kulturvidenskab ved Københavns Universitet dørene op for et offentligt to-dages seminar om rummenes lyd og lydenes rum. Hvordan lyder København i dag? Hvordan skabes lydrum i musik, film og computerspil? Hvordan skabes byens lydrum? Og hvordan kan man beskrive og kortlægge de lydrum, virtuelle og virkelige, vi dagligt færdes i? Det er nogle af de spørgsmål, der bliver taget op på seminaret af folk fra lydkulturens mange discipliner:

  • Komponisten Fuzzy fortæller om sine lydværker blandt andet til Den Sorte Diamant. En række yngre tone- og lydkunstnere præsenterer deres værker både i salen og i foyeren.
  • Den svenske arkitekt og lyddesigner Björn Hellström taler om lyddesign i det offentlige rum.
  • Lydeksperten Torben Sangild taler om lyd og musik som atmosfære.
  • Akustiker Jens Holger Rindel rekonstruerer lyden i de antikke teatre.
  • Vi præsenterer en hidtil overset film om arkitekturens akustik med den kendte arkitekturformidler Steen Eiler Rasmussen og meget mere.

”Arkitekter er godt klar over, at der skal ske noget på det akustiske felt” siger initiativtager til seminaret Carsten Thau fra Kunstakademiets Arkitektskole: ”Vi har alle prøvet at sidde på cafeer, hvor man skal råbe i megafon for at kunne tale sammen. Lyd og akustik er groft underprioriteret i dagens arkitektur. Nu er det tid til at gøre noget ved det.”

Han tog kontakt til Torben Sangild, der som forsker på Københavns Universitet, har registreret den stigende interesse for lyd i det hele taget. ”Lyd er ved at blive en ny megatrend”, siger han. ”Hvor der førhen groft sagt enten var tale om musik, akustik eller lyddæmpning, er lyde i al deres mangfoldighed nu blevet genstand for udtryk, undersøgelser og bearbejdninger i alle dens aspekter – lydkunstneriske udtryk, lydmiljøer, baggrundslyd, lydlandskaber, ambiens, musik i bredeste forstand, støj, bærbar lyd og lydimplementering, filmlyd/filmmusik, lyddesign etc. etc. Den auditive kultur er sat på dagsordenen.”

Seminaret LydRum er en markering af fornyet interesse for den lyttesans, der længe har været underprioriteret ikke kun i arkitektur og byplanlægning, men i tidens visuelt orienterede kultur i det hele taget. Dermed er der også garanti for et lydmættet seminar, når den auditive kultur flytter ind på Kunstakademiets Arkitektskole. For Interview kontakt:

  • Carsten Thau på Kunstakademiets Arkitektskole, 3268 6160
  • Torben Sangild på Københavns Universitet, 3532 9261. Email
  • PR-kontakt: Jacob Kreutzfeldt, 3172 0582Sangilds Wiki