Det æstetiskes aktualitet

From Sangilds Wiki
Revision as of 13:55, 17 March 2018 by Janusmoos (talk | contribs) (1 revision imported)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Det æstetiskes aktualitet er en antologi om den øgede æstetisering af vores omgivelser i de senere årtier - fra turisme til mad, fra musik til økonomi - med en række mere principielle filosofiske overvejelser over æstetiseringens rolle, muligheder og problemer. Ud over en lang række danske bidrag rummer bogen en diskussion mellem fire af de mest interessante nutidige æstetik-teoretikere: Gernot Böhme, Mario Perniola, Martin Seel og Richard Shusterman.

Det handler altså om hvordan formgivning, atmosfære, branding, design mv. vinder indpas som bevidst strategi inden for områder hvor man før ikke gjorde så meget ud af den æstetiske oplevelse.

Bogen er redigeret af Ulrik Bisgaard og Carsten Friberg, og er udkommet på forlaget Multivers, november 2006.

Min egen artikel

Jeg (Torben Sangild) bidrager med artiklen “Klik, tik, bip, sssss, fffff - Glitch-musik og æstetiseringen af det teknologiske lydmiljø”. Den adskiller sig fra de fleste andre ved ikke at omhandle et allerede æstetiseret ikke-kunstnerisk fænomen, men snarere omvendt: at behandle et ellers ikke-æstetiseret fænomen for så vidt som det behandles af kunsten. Dette fænomen er teknologiens fejl- og bilyde. CD’en der går i hak, computerens små driftslyde etc. Se mere om artiklen og om glitch her.

Indholdsfortegnelse

 • Indledning / Ulrik Bisgaard & Carsten Friberg
 • Æstetisk værdi, objekt, æstetik / Morten Kyndrup
 • Æstetisk litteraturvidenskab? / Christian Kock
 • Den skønne fest. Gudstjenestens æstetik / Bent Flemming Nielsen
 • Det Performative Museum – scenemetaforen som respons på museumsinstitutionens forandrede vilkår / Louise C. Larsen
 • Æstetikkens overflade og dybde. Shoppingcenteret i nyt lys / Ulrik Bisgaard
 • Pilot Guides som fantastisk rejse. Fysisk, medieret og imaginær turisme som æstetisk praksis / Anne Marit Waade
 • Æstetisering og semiotisering / Peter Borum
 • Det æstetiskes totalisering? / Henrik Kaare Nielsen
 • Klik, tik, bip, sssss, fffff. Glitch og æstetisering / Torben Sangild
 • Æstetiske erfaringer i unges musikforbrug / Lars Henrik Ylander
 • Æstetisk værdi / Carsten Friberg
 • Forestillinger om æstetisering af økonomien / Anne-Britt Gran
 • Er mad ikke bare noget, der skal spises? / Helle Brønnum Carlsen
 • Den smagfulde tekst / Signe Pildal Hansen
 • Det rene i det urene. Bemærkninger om kunst og autenticitet / Jørgen Dehs
 • Det æstetiskes aktualitet / samtale med Gernot Böhme, Mario Perniola, Martin Seel og Richard Shusterman)

Links


Torben Sangilds publikationer

Forsiden