Støj

From Sangilds Wiki
Revision as of 23:39, 24 March 2013 by Sangild (talk) (Created page with "Jeg, Torben Sangild, har beskæftiget mig med støj i forskellige sammenhænge - se støjrelaterede artikler på Sangilds wiki her. ===Hvad er støj?=== K...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Jeg, Torben Sangild, har beskæftiget mig med støj i forskellige sammenhænge - se støjrelaterede artikler på Sangilds wiki her.

Hvad er støj?

Kort fortalt argumenterer jeg for at støj kan defineres på tre måder:

  • Akustisk støj (bestemte lyde)
  • Kommunikativ støj (det som forstyrrer en bestemt kommunikation)
  • Subjektiv støj (ubehagelige lyde) For en uddybning af disse tre aspekter af støjbegrebet, se Støjens æstetik s. 10-16.