LydRum: Præsentation

From Sangilds Wiki
Jump to: navigation, search

At lyd er kommet på dagsordenen i de senere år viser sig på mangfoldige måder og felter. Det er ikke tilfældigt at ord som ”lydkunst” og ”soundscape” (lydlandskab) er ved at blive almindelige, ligesom der overalt dukker lyddesign-firmaer, akademisk lydforskning og netværk mellem forskellige grene af lydindustrien, oplevelsesindustrien, musikere/kunstnere og teoretikere op.

Hvor man førhen groft sagt enten talte om musik, akustik eller lyddæmpning er lyde i al deres mangfoldighed nu blevet genstand for udtryk, undersøgelser og bearbejdninger i alle dens aspekter – lydkunstneriske udtryk, lydmiljøer, baggrundslyd, lydlandskaber (planlagte såvel som kontingente), ambiens, musik i bredeste forstand, støj, bærbar lyd og lydimplementering, filmlyd/filmmusik, lyddesign etc. etc. Den auditive kultur er sat på dagsordenen.

Et af aspekterne af dette fokus på lyd er en understregning af den tætte sammenhæng mellem lyd og rumlighed, dvs. lydens arkitektoniske aspekter såvel som arkitekturens akustiske aspekter. Dette har hele tiden været akustikkens specialiserede felt, men i lyset af de nævnte tværfaglige fænomener er lydens arkitektur og rummenes lyde blevet mere bredt påtrængende. Det viser sig dels i den større bevidsthed om et gammelt problem: mange arkitekters og byplanlæggeres praktiske negligering af akustiske overvejelser, problemer og kvaliteter. Men det viser sig også i mere positiv forstand – fx som en brug af arkitektoniske virkemidler i lydkunst og som et øget fokus på musikkens rumlige aspekter.

Seminaret LydRum vil tage disse og beslægtede emner op i en række tværfaglige foredrag og debatoplæg fra arkitekter, akustikere, lyddesignere, komponister, forskere, kommercielle produktudviklere og lydkunstnere. Målet er såvel at præsentere nogle interessante æstetiske og forskningmæssige resultater for en blandet offentlighed som at indlede en dialog på tværs af de institutionelle og faglige grænser – en dialog som publikum er inviteret til at deltage i.

Alle er velkomne!


Sangilds Wiki